putty ssh

Privacy Statement

 

 

 

 

Privacy Statement

Volgens de wet hoort Dynamiek secretariaat & zakelijke dienstverlening, gevestigd op de Willem Barentszstraat 1, 3902 DE  Veenendaal, vertrouwd om te gaan met

persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie.

Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, gegevens die terug zijn te leiden naar een persoon, is een persoonsgegeven. Hierbij maakt het niet uit

of je de naam of contactgegevens van een persoon hebt.  Zo is een kenteken van een auto bijvoorbeeld een persoonsgegeven, maar ook een IP adres, social media ID of foto.

 

Dynamiek secretariaat & zakelijke dienstverlening, gevestigd te 3902 DE Veenendaal, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 30104723 verklaart hierbij:

- nooit persoonlijke gegevens van opdrachtgevers te zullen verstrekken aan derden;

- nooit kopieën van die persoonlijke gegevens te zullen maken dan wel te zullen gebruiken anders dan uitsluitend te eigen behoeve;

- de verstrekte persoonsgegevens zullen uitsluitend en alleen gebruikt worden voor interne doeleinden , zoals bijvoorbeeld  facturatie, telefoon, e-mailverkeer, (nieuws)brieven,

  informatieverstrekking etc.;

- de e-mailadressen en/of adresgegevens nooit te gebruiken voor marketingdoeleinden en/of voor doeleinden die leiden tot spam;

- dat de opdrachtgever zelf altijd de mogelijkheid heeft tot inzage in zijn bedrijfsgegevens en het recht heeft deze uit onze database te (laten) verwijderen.

- de bewaartermijn voor Dynamiek loopt tot en met het moment dat onze zakelijke relatie is verbroken;

- alle data op server en werkstations, websites en in de backups zijn volledig versleuteld met de hoogste vorm van encryptie;

- Dynamiek maakt geen gebruik van cookies.

Kortom, uw gegevens zijn bij ons absoluut veilig.

 

KvK: 30 10 47 23

BTW: 1166.25.120.B01

Volgens de wet hoort Van der Sluis IT, gevestigd op de Nachtpauwooglaan 5, 3905 HB Veenendaal, vertrouwd om te gaan met je gegevens.
Wij verklaren hierbij dat jou gegevens nooit verstrekt zullen worden aan derden; geen kopieën van gemaakt zullen worden, niet ingekeken kunnen worden of gebruikt zullen worden. De persoonsgegevens die verstrekt worden zullen alleen voor interne doeleinden gebruikt worden, voor bijv. facturatie, mailcontact en versturen van apparatuur. Ook zal je mailadres of je adresgegevens niet gebruikt worden voor marketing doeleinden of leiden tot spam. Uiteraard heeft de klant zelf altijd inzage in zijn gegevens en het recht deze uit onze database te laten verwijderen. Bovendien maken wij geen gebruik van cookies.