putty ssh

Toepassingen

 

 

 

 

Professionele ondersteuning aan het bedrijfsleven, eenmanszaken, overheden etc.

Structurele en incidentele assistentie door medewerkers met een ruime kennis en ervaring op het gebied van management en secretariaatsvoering.

Verzorging van verslaglegging, acquisitie, debiteurenbewaking, presentaties, databasebeheer, tekstverwerking, mailingen, vertaalwerk e.d.,

zijn begrippen die deel uit maken van onze dagelijkse activiteiten.

Kortom, het inrichten van een werkplek en het investeren in personeel kan met deze dienstverlening worden beperkt.

 

Totaal dienstverleningspakket voor stichtingen, brancheverenigingen, samenwerkingsverbanden e.d.

Professionele en accurate vertegenwoordiging van bestuur en/of leden van een organisatie met volledig behoud van de eigen identiteit.

Betrokkenheid staat centraal, dagelijkse bereikbaarheid is gewaarborgd en onderlinge communicatie wordt geoptimaliseerd.

Kortom, investeringsvraagstukken, extra belasting van medewerkers en/of leden worden met deze dienstverlening tot een minimum teruggebracht.

 

Telefonische waarneming als visitekaartje en aanspreekpunt voor bedrijven, eenmanszaken, franchiseondernemingen, (non-profit) organisaties etc.

Optimale bereikbaarheid, representatieve en doortastende benadering bij het onderhouden van telefonische contacten tijdens kantooruren.

Continïteit is gewaarborgd en alle gesprekken worden gerapporteerd.

Kortom, efficiënte communicatie met relaties schept vertrouwen en geeft rendement.

 

 

NB:

Onze werkzaamheden hebben veelal een vertrouwelijk karakter, derhalve verstrekken geen namen van onze opdrachtgevers.